სოციალური პასუხობს მისალმებაზე და შეკითხვაზე: „როგორ ხარ?“ იმდენად დამოუკიდებელია, რომ შეუძლია ესტუმროს გვერდით მეზობელს უნდა რომ ჰგავდეს თავის მეგობრებს საუბრისას ...

სოციალური 2-3 ბავშვთან ერთად თამაშობს 20 წთ ბოდიშს იხდის, როცა რაიმეს ისე ვერ აკეთებს, როგორც გულისხმობდა უსმენს, როცა სხვები ლაპარაკობენ; ...