3 წლის ბავშვის განვითარება

სოციალური

 • ბაძავს უფროსებს და თანატოლებს
 • თუ შეახსენებთ, მიესალმება მეგობრებს და ნაცნობ უფროსებს
 • უმეტესად შეუძლია დაელოდოს თავის რიგს თამაშის დროს
 • ესმის სიტყვების მნიშვნელობა „ჩემი“, „შენი“
 • თამაშობს სხვებთან მშვიდად
 • მშობლების მოთხოვნას ასრულებს ზოგჯერ
 • ალაგებს სათამაშოებს
 • ითხოვს დახმარებას
 • შეიძლება გამოხატოს აგრესია (მაგ.: როცა რამე უნდა, გამოსტაცებს ხელიდან ან უყვირის, რომ მისცეს) ან მტრული განწყობა (მაგ.: როცა რამე უნდა, ატკენს, რომ მიიღოს)

ემოციური

 • მოთამაშის მიმართ გამოხატავს სიყვარულს
 • სიყვარულის გამოსახატავად იყენებს სიტყვებს და მოქმედებას
 • შეუძლია მოცდა
 • გამოხატავს მრავალ ემოციას
 • ხვდება საკუთარ და სხვის ემოციებს
 • იწყებს თავისი თავის დახასიათებას, როგორც „კარგის“ ან „ცუდის“ (ეს ნიშნავს, რომ ეწყება თვითშეფასება. სკოლამდელ ასაკში თვითშეფასება დამოკიდებულია მომვლელის შეფასებაზე)

მეტყველება

 • ესმის ორ- და სამსაფეხურიანი დავალება (მაგ.: „აიღე შენი ქუდი და ხელთათმანი და დააწყვე ისინი თაროზე“)
 • ესმის მნიშვნელობა და დახასიათებისთვის ხმარობს რამდენიმე ისეთ სიტყვას, როგორიც არის დიდი, სველი, ცხელი, ჭუჭყიანი
 • ესმის სიტყვების მნიშვნელობა „ვინ“, „რა“, „სად“, „როდის“
 • ესმის ისეთი ზედსართავი სახელების მნიშვნელობა, როგორიც არის „-ზე“, „-ში“, „ქვეშ“
 • ცნობს და ასახელებს თითქმის ყველა ჩვეულებრივ საგანს და ნახატს
 • საუბრობს ხუთი ან მეტი სიტყვისგან შემდგარი წინადადებებით (მაგ.: „მე მივდივარ ეზოში მამასთან ერთად“)
 • შეუძლია თქვას თავისი სახელი, გვარი, სქესი და ასაკი
 • იყენებს ნაცვალსახელებს (მაგ.: მე, შენ, ის) და ზოგიერთ სიტყვას მრავლობით რიცხვში (მაგ.: მანქანები, ძაღლები, კატები)
 • იმედენად გარკვევით საუბრობს, რომ ოჯახის წევრებისთვის მისი ლაპარაკი თითქმის სრულად გასაგებია
 • ასახელებს სხეულის ნაწილებს
 • საუბრობს წარსულ ამბებზე (მაგ.: ბებიასთან სტუმრობაზე)
 • მშობელთან/მომვლელთან ერთად უსმენს მუსიკას ან თხრობას 5-10 წუთის განმავლობაში
 • თითო ფურცლით ფურცლავს წიგნს
 • ხვდება ნაბეჭდი ტექსტის დანიშნულებას (მაგ.: მენიუ, სია, დღიური)
 • საუბრისას უშვებს ზოგიერთ გრამატიკულ შეცდომას, რაც გრძელდება მოგვიანებითაც (მაგ.: „სამი ბავშვები იყო“ ან „მე მოვედი ხვალ“)

კოგნიტური

 • მექანიკურ სათამაშოს ქოქავს
 • ხელში ან ოთახში არსებულ საგანს ადარებს წიგნში დახატულს
 • ფანტაზიორობს
 • აჯგუფებს საგნებს ფორმის და ფერის მიხედვით (მაგ.: ყველა ლურჯი წრე ან ყველა წითელი სამკუთხედი)
 • აწყობს სამ- ან ოთხნაწილიან ასაწყობ სურათს
 • შეუძლია გამოიყენოს შესატყვისი რიცხვითი სახელი სამი ან მეტი რაოდენობის აღსანიშნავად
 • სვამს უამრავ კითხვას

უხეში მოტორიკა

 • ადის კიბეზე სახელურზე ყრდნობით
 • ზემოთ ძვრება კარგად
 • ადვილად დარბის
 • იხრება თავისუფლად, დაცემის გარეშე
 • ხანმოკლედ დგას ცალ ფეხზე
 • წინ ისვრის ბურთს სულ მცირე 1 მეტრზე

ნატიფი მოტორიკა

 • ფანქრით ან პასტით ავლებს ვერტიკალურ, ჰორიზონტალურ და წრიულ ხაზს
 • იხატავს წრეს ან ჯვარს
 • უჭირავს ფანქარი სწორად
 • ფურცლავს წიგნს თითო ფურცლით
 • აცმევს მსხვილ მძივს ძაფზე
 • აშენებს კოშკს 6 კუბით
 • ხსნის ქილის ხრახნიან სახურავს
 • ატრიალებს კარის გასაღებს
 • დახმარებით იცვამს და იხდის

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/childneu/child.ge/wp-includes/functions.php on line 5107

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/childneu/child.ge/wp-includes/functions.php on line 5107