რა არის ბავშვის განვითარება?

თქვენი ბავშვი ყოველ დღე სწავლობს რაღაც ახალს. განვითარების ეს პროცესი ყველა ბავშვისთვის ინდივიდუალურია. განვითარების პროცესზე დაკვირვება სასიამოვნოც არის და აუცილებელი. გაეცანით ასაკობრივ თავისებურებებს და გადაამოწმეთ თქვენი შვილის განვითარება ჩვენი ვებგვერდის დახმარებით.

რა არის ბავშვის განვითარება?

ბავშვის განვითარება აღნიშნავს პროცესს, რომლის დროსაც ბავშვი ზრდასთან ერთად ახერხებს უფრო რთული მოქმედებების დაძლევას. განვითარება და ზრდა განსხვავებული ცნებებია. ზრდა აღნიშნავს მხოლოდ მის ზომაში მომატებას. როდესაც საუბრობენ ბავშვის ნორმალურ განვითარებაზე, გულისხმობენ ისეთი უნარების განვითარებაზე, როგორიც არის:

– უხეში მოტორიკა: დიდი კუნთების მონაწილეობით განხორციელებადი ისეთი მოქმედებები, როგორიც არის ჯდომა, დგომა, სიარული, სირბილი, წონასწორობის შენარჩუნება, პოზის შეცვლა და ა.შ;
– ნატიფი მოტორიკა: ხელების გამოყენება ჭამის, ხატვის, ჩაცმის, წერის, თამაშის და სხვა მსგავსი მოქმედებისთვის;
– მეტყველება: ლაპარაკი, სხეულის ენის და ჟესტების გამოყენება, კომუნიკაცია და სხვისი ნათქვამის გაგება;
– კოგნიტური უნარი: აზროვნება, მათ შორის დასწავლა, მიხვედრა, პრობლემის გადაჭრა, დამახსოვრება, მსჯელობა;
– სოციალური: უცხოებთან, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მასწავლებლებთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა და სხვის გრძნობებზე რეაგირება.

რა არის განვითარების ეტაპები?

განვითარების ეტაპი არის ფუნქციური უნარების ნაკრები ან ასაკდამოკიდებული მოქმედებები, რომელსაც ბავშვების უმეტესობა ასრულებს გარკვეულ ასაკში. თქვენი ბავშვის ექიმი ბავშვის განვითარების შესაფასებლად სწორედ განვითარების ეტაპებს იყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ კონკრეტულ ეტაპს კონკრეტული ასაკი შეესაბამება, ნორმალური განვითარების ბავშვმა ესა თუ ის ეტაპი შესაძლებელია ოდნავ განსხვავებულ ასაკში დაძლიოს. ყველა ბავშვი ხომ უნიკალურია!  გადაამოწმეთ თქვენი ბავშვის განვითარება.

როგორ აფასებს ჩემი ბავშვის განვითარებას ექიმი?

ბავშვის განვითარების შესაფასებლად მუშაობს გუნდი. განსაკუთრებული მნიშველობისაა ოჯახის მონაწილეობა. ყოველ გეგმიურ ვიზიტზე ექიმი აფასებს ბავშვის განვითარებასაც. გისვამთ შეკითხვებს და აზუსტებს თუ რა ახალი ისწავლა ბავშვმა წინა ვიზიტთან შედარებით.

აუცილებლად გააცანით ექიმს თქვენი მოსაზრებები ბავშვის განვითარების ნებისმიერი პრობლემის შესახებ ან თუ გეეჭვებათ, რომ ყველაფერი წესრიგში არ არის.

თქვენმა ექიმმა შეიძლება გამოიყენოს განვითარების სკრინინგი.  სკრინინგი შედგება შეკითხვებისა და ბავშვზე დაკვირვებისგან, რომლითაც გამოვლინდება თქვენი ბავშვის ასაკის შესაბამისი უნარები.

განვითარების ეტაპების, როგორც სახელმძღვანელოს გამოყენებით პედიატრი გამოავლენს იმ ბავშვებს, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ განვითარების შეფერხების რისკი.

რას ნიშნავს თუ ჩემი ბავშვი ვერ ძლევს განვითარების ეტაპებს?

თუ თქვენი ექიმი აღმოაჩენს რაიმე საეჭვოს, ის შესაბამის სპეციალისტთან გაგაგზვნით ან გირჩევთ სად დაეხმარებიან თქვენს ბავშვს. თუ თქვენს ბავშვს შეფერხება აქვს, ადრეული ჩარევა (ინტერვენცია) უნდა დაიწყოთ რაც შეიძლება დროულად, რომ ბავშვმა შეძლოს მაქსიმალური პროგრესის მიღწევა.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/childneu/child.ge/wp-includes/functions.php on line 5107

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/childneu/child.ge/wp-includes/functions.php on line 5107